De Console

Vzw de console is de vzw achter het platenlabel Consouling Sounds. De vzw werd opgericht in 2007 en heeft zich steeds bezig gehouden met het onderzoek naar hoe experimentele nichemuziek op een professionele manier de wereld in gestuurd kon worden. Voor nichegenres zijn gangbare (al dan niet) commerciële strategieën om muziek tot bij een publiek te brengen waardeloos. Veel meer dan elders speelt gemeenschapsvorming en alternatieve productontwikkeling een cruciale rol.

Terwijl Consouling Sounds zich in de eerste jaren vooral concentreerde op het uitgeven van muziek is er door de jaren heen vanuit de vzw steeds aandacht geweest voor projectwerking. Sinds 2017 worden toonmomenten georganiseerd onder de noemer ‘Consouling Sounds Presents’, in 2019 was er de eerste residentiële werking ‘Consouling Sounds In Residence’, en sinds 2019 was er ook de eerste editie van het eigen stadsfestival onder de noemer ’24 Hours of Deep Listening’, een evenement op het raakvlak van muziek, welzijn en technologie.

Sinds 2019 is vzw de console steeds meer onderzoek gaan doen naar hoe gemeenschapsvorming vertaald kan worden naar een online context.

- - - - - - - - - -

Vzw de console is the non-profit organisation behind the record label Consouling Sounds. It was founded in 2007 and has always focussed on research into how experimental niche music can be put ‘out there’ in a professional way. For such music all regular strategies (whether commercial or not) are worthless. Much more than with other genres community building and alternative product development play a crucial role.

While in the early years Consouling Sounds concentrated itself on releasing music but there has always been paid attention to special actions and projects. Since 2017 there have been several presentations under the name ‘Consouling Sounds Presents’, in 2019 the first artists-in-residence program was launched as ‘Consouling Sounds in Residence’ and since that same year we have started to organize ’24 Hours of Deep Listening’, a festival on the cross roads of music, wellbeing and technology.

Since 2019 vzw de console is performing ongoing research intocommunity building can be translated to an online context.

- - - - - - - - - -

Nele Buys
Baudelostraat 11
9000 Gent
0498 11 64 48
nele@consouling.be

https://www.facebook.com/deconsolevzw

- - - - - - - - - -