Op 21 oktober stuurt paper hats voor het eerst muziek de wereld in. En dat gebeurt i.s.m. Consouling Agency. Er verschijnt een mooie 12 inch, PH02. Een nieuwe band,vraagt uiteraard om een stevige introductie. Een gesprek met de bandleden. (ENGLISH VERSION BELOW)

 

Consouling Sounds (CS): Wie is paper hats? Hoe is jullie band ontstaan?

 

Paper hats (PH): Hallo! Paper hats bestaat uit 4 bandleden. Eigenlijk willen we niet zo graag de nadruk leggen op wie we precies zijn. OK, dit klinkt misschien een béétje gek, maar we willen vooral onze muziek in het voetlicht zetten. Over de muziek zelf vertellen we héél graag. Maar we kiezen er wel bewust voor om ons, toch voorlopig nog, als band zo te profileren dat enkel de muziek er toe doet.

 

CS: Dat klinkt niet gek maar wel wat mysterieus. Willen jullie dan iets vertellen over wat jullie inspireert? Welke platen zijn belangrijk voor jullie? Zijn er bepaalde bands waar je veel respect voor hebt? Of andere invloeden?

 

PH: We laten ons enorm inspireren door muziek van vroeger en nu. Dat gaat eigenlijk om heel uiteenlopende zaken. Bijvoorbeeld: verscheidene platen waar producer Conny Plank aan heeft gewerkt (Phew, Zero Set,…), de betere krautrock die écht naar de essentie gaat, zoals Hallogallo van Neu! dat doet. ‘Third’ van Portishead vinden we misschien wel de beste plaat ooit gemaakt. We volgen elke stap die David en Stephen Dewaele zetten, die mannen moedigen ons trouwens aan om ambitieus te zijn en het onszelf moeilijk maken. Maar meer nog… Die Verboten. Ook David Bowie heeft steeds een enorme impact op ons gehad: Station to Station, Low, Lodger,… platen die wij koesteren. In het verlengde daarvan komen we al snel bij Talking Heads en Eno. Radiohead vinden we de beste band die ooit heeft bestaan. Er zit altijd wel een stuk Joy Division in onze muziek, of je het nu hoort of niet. Techno. Snivilisation van Orbital. Het geluid van de BBC Radiophonic Workshop, Delia Derbyshire en consoorten, zet ons aan om te gaan experimenteren en onze studio meer als een laboratorium te zien. Kraftwerk, The Velvet Underground, ‘t geluid van goeie roots reggae, Can, synthesizers, afrobeat, de dub manier van werken… ik kan nog wel even doorgaan.

 

paper hats by Eva Vermandel

 

 

CS: Waw. Dat is een lange lijst. En een boeiende mix, dat alles. Ik voel dat iets dit alles voor jullie verbindt, maar ik kan er niet zo goed mijn vinger op leggen.

 

PH: Wel, het gaat vaak om alternatief werk, maar nooit echt over moeilijk toegankelijke muziek. Bowie is daar een perfect voorbeeld van: vaak nummers die wereldwijd scoorden bij een groot publiek, maar tegelijkertijd hebben die iets heel bevreemdend. Hoe vrolijk TVC15 ook klinkt, er is iets met dat nummer. Daar zit een ander, donkerder sfeertje rond. Zoiets vinden we fascinerend en inspirerend. Kate Bush, nog zo iemand. Misschien zit de toegankelijkheid voor ons, hoe dat in onze muziek zijn neerslag vindt, in het zoeken naar een natuurlijke flow. We hebben geen zin om tegendraadse, ‘zotte’ beats te gaan maken, die dansen niet zo  lekker. Een goeie groove en melodieën of klanken die interessant genoeg zijn om ons in trance te brengen of die onderhuidse sfeer te creëren: daar zijn we naar op zoek.

 

CS: Jullie spreken over ‘we’, het is alsof jullie alle vier samen een heel boeiende interactie met mekaar hebben…

PH: Absoluut. We zij mekaar constant aan het bestuiven en we zitten alle vier met ons hoofd in dezelfde sfeer. Wij zijn beste maten, maar ook muzikaal voelen wij elkaar ook heel goed aan. We beleven muziek op dezelfde manier. Wij komen elk van een andere muzikale achtergrond en luisterden vroeger alle vier naar andere muziek, maar we vonden die muziek beestig goed omwille van dezelfde redenen. Onze roots en persoonlijke invloeden zijn bij paper hats gemeengoed geworden. Ineens komt iemand van ons aanzetten met afrobeats en het is bijna magisch: wij vinden dat dan allemaal geweldig, helemaal iets voor ons. De andere is de belichaming van de betere jaren tachtig muziek en dompelt ons al jaren onder in die fantastische periode. Nog een andere wees ooit op de essentie van Hallogallo of techno. Bij paper hats is er geen verschil meer tussen genres. Om die reden staan altijd alle deuren bij ons open en kunnen we compleet onze zin doen: experimenteren met grooves, tempo’s, melodieën, instrumenten en klanken. Geen grenzen, ofwel voelen we het, ofwel niet. We werken heel organisch.

 

 

CS: Waarom ‘paper hats’? Wie heeft de naam verzonnen?

PH: Hier kunnen we kort over zijn: dit is een nummer van This Heat.

 

CS: Welke shows staan al gepland? En hoe kan men jullie contacteren indien men jullie wil booken?

PH: Je kan ons het makkelijkst contacteren via onze facebookpagina: www.facebook.com/paperhatsband

19 november spelen we in JH Onder De Toren in Londerzeel. Twee van onze bandleden hebben daar hun jeugd versleten. Ook een derde heeft daar later veel tijd doorgebracht. Het werd voor hen bijna een tweede thuis, waar veel muziek werd ontdekt en lange, interessante nachten werden beleefd. We wilden van daaruit beginnen. Op 8 december spelen we in Trix café en 17 december zorgen we voor de aftershow van Crystal Castles in AB Club.

 

CS: Dat klinkt als een héél goed begin. Bedankt voor dit interview en veel succes gewenst met jullie eerste release!

 

pph

Paper hats – PH02 – Mastering door Cochlea Mastering – Artwork & design door We became Aware.


 

On October 21 paper hats sends music into the world for the very first time, this with the support of Consouling Agency. A stunning 12 inch record will be released, entitled PH02. A new band, this wants for a decent introduction. An interview with the band members.

 

Consouling Sounds (CS): Who is paper hats? How did you come into existence?

 

Paper hats (PH): Hello! Paper hats consists of 4 band members. Actually, we don’t want to stress so much who we are. Okay, this might sounds a little bit crazy, but we want to put our music in the limelight, first and foremost. We really, really like to talk about music. So we choose, for the moment at least, to present ourselves as a band for which only the music matters.

 

 

CS: That does’t sound crazy but it does seem a bit mysterious. Do you want to tell us about what inspires you then? Which albums are important to you? Are there certain bands for which you have a lot of respect? Or are there any other influences?

 

PH: We get inspired by old and by new music. By a lot of very different things, actually. For instance: several albums produced by Conny Plank (Phew, Zero Set, …), the best krautrock like ‘Hallogallo’ by Neu!. ‘We consider Third’ by Portishead to be maybe the best album ever made. We follow David and Stephen Dewaele’s every move – by the way, those guys encourage us to be ambitious and to be hard for ourselves. But there’s more… Die Verboten. Also David Bowie had an enormous impact on us: Station to Station, Low, Lodger,… albums we cherish. Building further on this we are also into I Talking Heads and Eno. We think Radiohead is the best band that ever existed. There’s alos always a bit of Joy Division in our music, whether you want to hear it or not. Techno. Snivilisation by Orbital. The sound of the BBC Radiophonic Workshop, Delia Derbyshire and the likes, this all stimulates us to experiment and to consider our studio to be a laboratory. Kraftwerk, The Velvet Underground, the sound of good roots reggae, Can, synthesizers, afrobeat, a ‘dub’ way of working… I could go on for a while.

 

CS: Wow. That’s a long list. And a fascinating mix, all of it. I feel that for you something somehow connects all of this, but I can’t put my finger on it.

 

PH: Well, maybe it’s this: even though it often concerns alternative work, it’s never about music that’s hard to access. Bowie is a perfect example of this: his songs were popular around the world, they scored high with a very large audience, but this is actually somewhat strange music. Ho happy TVC15 may sound, something’s up with that track. There’s a darker side to it. We find stuff like that fascinating and inspiring. Kate Bush, another example. Maybe the accessibility to us, or how this finds its way to our music, is the search for a natural flow. We don’t want to produce stubborn, nonsensical beats. You can’t dance to that. A good groove and melody or sounds that are interesting enough to bring us into some kind of trance or to get under your skin: that’s what we are after.

 

CS: You speak of ‘we’, as if the four of you have a very intense interaction with each other…

 

PH: Absolutely. We are constantly stimulating each other. We are experiencing the same vibe all the time. We’re best friends, but also musically we are in-sync. We experience music in the same way even if we come from very different musical backgrounds. The music we adored, we liked for the same reasons. Our roots and personal influences became common property in the band paper hats. Like, when someone throws afrobeats in the group and almost like magic, all of a sudden we all get it. Someone else is totally into eighties stuff and feeds us with music from this amazing period. Another one pointed out the essential importance of Hallogallo or techno. In paper hats there is no more difference between the genres. For that reason, we are very open to just about everything and we get to do what we like: experiment with grooves, ryhtms, melodies, instruments and sounds. No boundaries or limitations, either we feel it or we don’t. We work very organically.

 

CS: Why ‘paper hats’? Who came up with the name?

PH: Very simple answer: this is a track by This Heat.

 

CS: Which shows did you score already? And how can people contact you if they want to book you?

PH: The easiest way is to contact us via our Facebookpage: www.facebook.com/paperhatsband

November 19 we play in youth centre Onder De Toren in Londerzeel. Two of our band members have spent a lot of time there when they were kids. Also a third one hung out there regularly. To them it became a second home; it made sense to kick off our project there. December 8 we play in Trix café and December 17 we play as the after show of Crystal Castles in the AB Club, in the Ancienne Belgique.

 

CS: Sounds like a very promising start. Thanks for the interview. May your first release be very successful!

 

 


 

 

Share